สัมนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิทยากรผู้สอนในการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว

ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ) เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิทยากรผู้สอนในการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว จัดโดย กรมการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวให้แก่เครือข่ายสถาบันการศึกษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอีสตีน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

Scroll to Top